UA-119754690-2

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

Bảng giá cho thuê máy photocopy trắng đen

Bảng giá cho thuê máy photocopy trắng đen

STT

LOẠI MÁY

CHỨC NĂNG

PHÍ CỐ ĐỊNH/ THÁNG

 

MIỄN PHÍ

(TRANG)

VƯỢT MỨC

ĐẶT CỌC

01

Máy: Toshiba - Ricoh

Tốc độ: 23 – 28 tờ/ phút

Photo+In+Scan Màu

800.000

6.000

100đ/trang

KHÔNG

02

Máy: Toshiba - Ricoh

Tốc độ: 30 – 40 tờ/ phút

Photo+In+Scan Màu

1.000.000

10.000

100đ/trang

KHÔNG

03

Máy: Toshiba - Ricoh

Tốc độ:  45 – 55 tờ/ phút

Photo+In+Scan Màu

1.500.000

15.000

100đ/trang

KHÔNG

04

Máy: Toshiba - Ricoh

Tốc độ: 65 – 85 tờ/ phút

Photo+In+Scan Màu

2.000.000

20.000

100đ/trang

Liên hệ

Liên hệ
Các bài viết khác

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN