UA-119754690-2

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

Bảng giá cho thuê máy photocopy màu

Bảng giá cho thuê máy photocopy màu

STT

LOẠI MÁY

CHỨC NĂNG

PHÍ CỐ ĐỊNH/ THÁNG

 

MIỄN PHÍ

(TRANG)

VƯỢT MỨC

ĐẶT CỌC

01

Máy: Toshiba E4555C

Photo+In+Scan

Màu

1.500.000

1.000 trang màu

1000đ/trang

Liên hệ

02

Máy: Toshiba E4555C

Photo+In+Scan

Màu

1.500.000

500 trang màu

2000 trang đen

1000đ/trang

200đ/trang

Liên hệ

03

Máy: Toshiba E4555C

Photo+In+Scan Màu

2.000.000

1500 trang màu

1000đ/trang

Liên hệ

04

Máy: Toshiba E4555C

Photo+In+Scan Màu

2.000.000

1000 trang màu

3000 trang đen

1000đ/trang

200đ/trang

Liên hệ

Liên hệ
Các bài viết khác

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TM-DV LÊ NGUYÊN